FRÅN AVEL
TILL SPORT

Foto: Haide Westring
loading...
  • Eksjö
  • Växjö
  • Ljungby
  • Jönköping

NYTT

Breeders 2017
8 oktober 
Vitra vinner 6 års                    Natt King Cole 4a 7års
uppf/äg Tina Petersson-Lindh  uppf/äg Björn Carlsson